Mazuļi 1-3 gadi

No piedzimšanas bērns vēlās iepazīt pasauli, viņš ir ziņkārīgs un iniciatīvs. Pirmo sešu gadu laikā formējas cilvēka apziņa, pateicoties izjūtu attīstībai – redze, dzirde, oža, tauste,taktīlās sajūtas un citi.

Mūsu uzdevums ir rādīt visus apstākļus, lai atvērtu visas īpašības, ar kurām bērnu ir apdāvinājusi daba. Apmeklējot nodarbības, bērns kļūst par izglītotu, vispusīgi attīstītu, laimīgu un patstāvīgu personību, iegūst iekšējo motivāciju mācīties, spēju koncentrēties, iegūst sazināšanas iemaņas sabiedrībā.

Bērna attīstības īpašības no viena līdz diviem gadiem

Šajā periodā bērns apgūst un izdara neticamu lēcienu savā attīstībā – vārdu krājums ātri piepildās, notiek atsevišķu vārdu savienojums frāzēs, tiek apgūtas vairākās gramatiskās normas. Tiek attīstītas un koriģējas izjūtas, kas veicina sapratnes attīstību.

Mazulis iepazīst pasauli visā tā daudzveidībā – kas ir ļoti svarīgi šajā vecumā, tāpēc visiem jēdzieniem, ar kuriem iepazinās bērns, jābūt maksimāli pārskatāmiem. Lai efektīvi apgūtu jēdzienus bērns piedzīvo „juteklisku pieredzi” – dzīvnieku komplekti (mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku), augļu, dārzeņu mulāžas, tematiskie puzļi, kārtiņas un grāmatas. Šajā periodā tiek formēta pirmā saprašanas par krāsu, formām, lielumiem, priekšmetu īpašībām.

Bērna kopējās psiholoģiskās attīstības svarīgs radītājs ir psihomotoriskā attīstība. Fiziskās kustības aktīvi ietekmē arī uz galvas smadzeņu attīstību.

Notiek kustību, darbību ar priekšmetiem apguve, pilnveidojas roku kustība.

Bērns piedzīvo sīkās motorikas intensīvās attīstības nepieciešamību, kas labvēlīgi ietekmē uz:

 • Runas centru;
 • Redzes-motoriskās koordinācijas attīstību;
 • Veiklību un kustību precizitāti, plaukstu un roku pirkstu attīstību;
 • Sagatavošanu rakstīšanai, utt. (dabas materiālu – makaronu, pupiņu pārlikšana, zīļu saviršana uz šņores vai irbulīša, mozaīka, bļoda ar graudiem un tajā paslēptiem mazām rotaslietām, putraimu pārberšana ar karoti un citas nodarbības, kas apmierina šī perioda vajadzības).

Bērna attīstības īpašības no diviem līdz trijiem gadiem

Grupās no diviem līdz trijiem gadiem bērna uzdevumi ir sarežģītāki. Šajā periodā aktīvi attīstās bērna runa. Bērns ir spējīgs runāt ar frāzēm. Viņš sāka justies par patstāvīgu personību, paradās frāzes „Es gribu”, „Es domāju”. Neskatoties uz runas attīstības panākumiem, artikulācijas aparāta kustīgums nav pietiekošs. Tā rezultātā tiek kavēta daudzu skaņu apguve. Vingrinājumi artikulācijas motorikas kustīguma attīstībai mēs sākam tieši šajā periodā. Bērna balss aparāts šajā periodā arī nav pietiekami nostiprināts. Balss-elpošanas vingrinājumi ir sagatavošanas etaps šņāceņu un svelpeņu formēšanai.

Kā arī runas attīstības procesa svarīgs etaps ir dažādu skaņu izrunas vingrinājumi. Savdabīgā „apmācība” ir runas spēles – dzīvnieku balsu kopēšana, dziesmiņas. Tieši šajā periodā pieaugušiem ir uzmanīgi jānovēro kā viņu runā.

Īpašu uzmanību šajā periodā mēs veltām roku attīstībai, kas gatavo bērnu rakstīšanai (dažādas šrafēšanas, sīko priekšmetu šķirošana utt.). Sākot ar diviem gadiem, bērns iestājās sociālo iemaņu periodā.

Viņš sāka identificēt sevi, samazinās viņa atkarība no pieauguša. Viņu interesē citi bērni, uzvedības veidi grupās, attiecības ar pieaugušiem un vienaudžiem. Viņš apgūst uzvedības manieres.

Viņa uzvedība ir viegli koriģējamā ar sazināšanas vidi, ārējo dzīves ritmu, kas paliek par vajadzību. Bērns „pielaiko” dažādas lomas. Notiek intensīvā kultūras apguve.

Mūsu centrā tiek pielietota unikālā bērnu agrīnā vecuma attīstības kompleksa programma ar izcilu pedagogu metodiku izmantošanu – M.Montessori, Zaiceva, Žeļeznovih, K.Orffa, kā arī mūsu centra pašu izstrādātas pieredzējušo pasniedzēju metodikas.

Nodarbības tiek novadītas sekojošā secībā:

 1. Sveicinājums. Sveicinājums palīdz bērnam noskaņoties uz nodarbību, atvērties emocionāli, kas labvēlīgi ietekmē socializāciju. Pirkstu spēles, dziesmiņas veicina runas un sīkās motorikas attīstību.
 2. Attīstošs bloks. Darbs ir ievirzīts uz runas attīstību, elementāru matemātikas priekšstatu, bērna iepazīšana ar apkārtējo vidi. Īpaša uzmanība tiek veltīta galveno psiholoģisko funkciju attīstībai – uzmanība, atmiņa, domāšana, uztveršana, iztēle.
 3. Radošs bloks. Radošā darbība (veidošana, zīmēšana, zīmēšana ar krāsām, aplikācija, darbs ar dabas materiāliem).
 4. Kustīgs bloks (iesildīšanās). Iekļauj sevī kustību spēles, sporta vingrinājumus, elpošanas vingrinājumus, ritmiku, logoritmiku.
 5. Atvadas. Bērni mācās atvadīties ar jautru zvaniņa skaņu.

Nodarbību programmā:

 • Bērna socializācija. Attīstošās spēles (sīkās motorikas attīstība, pirkstu spēles, lomu spēles, pasakas, elementāro matemātikas priekšstatu attīstība, apkārtējā pasaule).
 • Runas attīstība.
 • Muzikālās – ritmiskās nodarbības (ritma sajūtas attīstība, muzikālās kultūras audzināšana, dzirdes, koordinācijas attīstība).
 • Tēlojošā darbība – mākslinieciskās – estētiskās gaumes attīstība, daudzkrāsu pasaules un fantāziju iepazīšana ar grafiskiem, mākslinieciskiem un plastiskiem paņēmieniem, izmantojot daudzveidīgas tehnikas (zīmēšana, veidošana, aplikācija, dekoratīva un daiļamatniecība).
 • Jautrā fizkultūra.

Nodarbības notiek ar maiņas darbību.

Nodarbību kurss pilnvērtīgi sagatavo dzīvei pirmskolas vecuma bērnus: palīdz atklāt bērna apdāvinātību, formē pozitīvu emocionālu noskaņu, palīdz apgūt noteiktās zināšanās, iemaņās.

Lielā uzmanība tiek veltītā socializācijai un saskarsmei vienaudžu kolektīvā.

Nodarbību galvenais mērķis

Lielā loma bērnu attīstības programmā tiek veltīta individuālā potenciāla un pašizpausmes atklāšanai.

Spēļu paņēmieni, kas tiek izmantoti nodarbību laikā ļauj bērniem efektīvāk uztvert un apgūt jaunās zināšanās un iemaņas.

Kā mūs atrast

Esiet laipni gaidīti pēc adreses:

Rīga, Stirnu iela 13a

Tālruņi: +371 29168887; +371 27074894 (priekš sms)

E-mail: info@karamelka.lv

Skatīt mapē