Bērni 3-4 gadi

Trijos gados bērni jau ir pavisam pieauguši! Viņus vairs nevar saukt par mazuļiem. Šajā vecumā bērniem jau ir diezgan labi attīstītā runa, viņi ir atvēti iepazināt pasauli un apgūt jaunās zināšanās un prasmes. Trijos gados bērnam paradās pārliecība savos spēkos, viņš ir spējīgs pārvarēt bailes, izrāda saprātību, neatlaidību.

Kas jāmāk darīt bērnam četros gados?

 • Aprakstīt priekšmetu grupas, izcelt to raksturīgās pazīmes (krāsu, izmēru, to pielietojumu);
 • skaitīt līdz 10, atbildēt uz jautājumu „cik būs kopā?”;
 • Salīdzināt priekšmetu daudzumu grupās (vairāk, mazāk, vienādi);
 • Salīdzināt skaitļus līdz 10;
 • Salīdzināt divus priekšmetus pēc lieluma (vairāk – mazāk, augstāk – zemāk, garāk – īsāk, vienādi);
 • Orientēties, izteikt ar vārdiem atrašanas vietu attiecībā uz sevi un citiem priekšmetiem, virzīties pareizā virzienā pēc signāla: uz priekšu – atpakaļ, uz augšu – uz leju (kāpnēs);
 • Atšķirt labu roku no kreisās;
 • Orientēties uz papīra lapas;
 • Atšķirt un nosaukt ģeometriskās figūras (aplis, kvadrāts, ovāls, taisnstūris, rombs, lode, kubs, cilindrs);
 • Atšķirt no kā sastāv diennakts (rīts, diena, vakars, nakts), nosaukt tos pēc secības;
 • Pielietot parastus un sarežģītus teikumus;
 • Sastādītnelielu stāstu (par priekšmetu, gleznu, tēmu);
 • Atstāstīt pasakas ar vecāku palīdzību;
 • Nosaukt savu vārdu, uzvārdu, vecumu, savu vecāku vārdus, savu mājas adresi, savas pilsētas un valsts nosaukumu, galvaspilsētu;
 • Nosaukt pamatprofesijas, paskaidrot ar ko nodarbojas šo profesiju cilvēki;
 • Apkopot priekšmetu grupās;
 • Nosaukt gadalaiku secību;
 • Atšķirt apkārtējos priekšmetus, zināt to pielietojumu, materiālus no kā tie tiek izgatavoti.

Ir atnācis laiks izkontrolēt vai bērna psihisko procesu formēšanās līmenis atbilst normai, pārbaudīt potenciālās iespējas dažādās zinātnēs, noskaidrot, kādās ir sekmīgākās, bet kādās bērnam ir nepieciešama papildus uzmanība. Lielā loma bērnu attīstības programmā tiek veltīta bērna individuālā potenciāla atklāšanā un bērna pašizteiksmei.

Spēļu paņēmieni, kas tiek pielietoti nodarbību laikā, ļauj bērniem efektīvāk uztvert un apgūt jaunās zināšanās un iemaņas. Mūsu nodarbībās Jūsu mazuļi attīstīs sīko motoriku, atmiņu, uzmanību, loģisku domāšanu, grafiskās iemaņas.

Matemātika spēļu formā – tas ir viegli un jautri. Bet Zaiceva kubiku metode palīdzēs bērniem iemācīties lasīt.

Mūsu nodarbības neved pie pārslodzes, kas nākotnē izraisa negatīvu attieksmi pret mācībām.

Nodarbību programmā:

 • Runas attīstība (lasīšanas, gramatikas apmācība, spēles, kas attīsta sīko motoriku, logoritmika);
 • Matemātikas valsts (telpiskās domāšanās, loģikas attīstība, skaitīšana, elementāru matemātisku priekšstatu pamati, konstruēšana, apkārtējā pasaule);
 • Psiholoģiskās nodarbības (spēles, kas koriģē emocionālo sfēru), muzikāli- ritmiskās nodarbības (muzikālās kultūras, dzirdes, ritma sajūtas audzināšana, koordinācijas attīstīšana, deju iemaņu formēšana);
 • Mākslas darbība – mākslas – estētiskās gaumes attīstība, daudzkrāsainās pasaules un fantāziju izziņa ar grafiskiem, mākslinieciskiem un plastiskiem līdzekļiem, izmantojot dažādās tehnikas (zīmēšana, veidošana, aplikācija);
 • Adaptācijas fizkultūra – elpošanas vingrošana, attīstošo vingrinājumu komplekss, kustību spēles.

Nodarbību kurss pilnvērtīgi sagatavo dzīvei bērnus pirmskolas vecuma: palīdz atklāt bērnu talantus un spējas, attīsta to intelektuālās spējas, tikumību un estētisku uztveri.

Lielā uzmanība tiek veltīta sabiedriskās kultūras attīstībai, spējai izteikt savas domas.

Nodarbību galvenais mērķis ir izziņas funkciju aktivizācija un nepieciešamu psihisku procesu attīstība: uzmanība, atmiņa, iztēle, domāšana, sīkās motorikas attīstība. Nodarbību procesā bērns apgūs iemaņas un prasmes sekmīgai intelekta attīstībai.

Kā mūs atrast

Esiet laipni gaidīti pēc adreses:

Rīga, Stirnu iela 13a

Tālruņi: +371 29168887; +371 27074894 (priekš sms)

E-mail: info@karamelka.lv

Skatīt mapē