Muzikālās nodarbības

Muzikālās attīstošās nodarbības bērniem no viena gada

Aicinām pirmsskolniekus no 1 līdz 4 gadiem uz muzikālām attīstošām, dejas un svētku nodarbībām (grupas un sarežģītības līmenis tiks komplektēti pēc vecuma)!

 • Tā ir jautrā, spēļu, deju iesildīšanās;
 • Pirkstu vingrošana;
 • Runas, teatrālā un apmācošā daļa;
 • Spēlēšana orķestrīar bērnu mūzikas instrumentiem;
 • Uzmanības un saprātības spēle (22 sarežģītības līmeni);
 • Ābeces un skaitīšanas apmācība ar dziesmām, darbu ar plastilīnu, krītiņiem, zīmuļiem, līmi, dažādi darbi ar savām rokām;
 • Tiek pielietotas V.Montessori, K.Orfa, E.Železnovas, Ņikitinu metodikas un darbi.

Mūzika priekš bērniem – KarlaOrfa metodika

Iemācīt bērnus „spēlēt mūzikā” – tas bija KarlaOrfa sapnis.

 • Kreatīvā pedagoģija, kuru attīstīja KarlsOrfs un GunildsKetmans.
 • Pasoļu didaktika.
 • Spēles pēc noteikumiem.
 • Humānisms, atklātība un sabiedriskums.
 • Dažādu darbības veidu apvienošana: mūzikas, kustības, vārdu, zīmējumu un citu.
 • Dažādu kultūru un laikmetu materiāli.
 • Daudz mūzikas, ritma, prieka, kustību, saskarsmes, spēļu.
 • Spēcīgā bērna motivācija.

„Mēslošana bagātina zemi un ļauj graudam izaugt, tāpat mūzika modina bērnā spēkus un spējas, kas savādāk nekad neuzplauktu” – KarlaOrfa vārdi, bērnu mūzikālās attīstības unikālās metodikas izveidotājs, kas saņēma nosaukumu„Schulwerk”. Savas domas KarlsOrfsatspoguļoja piecu sējumu antoloģijā „Schulwerk. Mūzika priekš bērniem”, kas iznāca aptuveni 50 gadu atpakaļ.Šeit ir jāatzīmē, ka „Schulwerk” nav mācību grāmata, tas ir visdrīzāk metodika, viedoklis par bērna muzikālu izglītību. „Schulwerk”(tā ir divu vārdu kombinācija Schule (skola) и Werk (darbs, darbība), tas ir, ka saskaņā ar Orfa domām galvenais bērnu muzikālā audzināšana ir darbība. Katrā antoloģijas sējumā ir ietverti ritmiskie un melodiskie uzdevumi, dziesmas un dejas, kas pēc Orfa idejas papildina viens otru.

Autors ir ietvēris „Schulwerk”profesionālās padomes, lai izpildītu uzdevumus. Par muzikālo „Schulwerk” pamatu tika ņemts vācu folklora, kas pēc tam tika papildināts ar citu eiropiešu kultūru melodijām un ritmiem. 1962.gadā Austrijā (Zalcburgā) tika dibināts „Orfa institūts”, kas pēc būtības bija mūzikas un teātra augstskolas „Mocarteum” filiāle, to vadītāji bija slavenie austriešu pedagoģi - V. Kellers un G. Regners.„Orfa institūts” nodarbojās ar bērnu kolektīvu pieradināšanu mūzikai, neatkarīgi no bērnu talantiem, formēja muzikālo dzirdi, ka arī strādāja ar visiem pasaules pedagogiem, kuri izplatīja koncepciju pa visu pasauli. Orfa koncepcijā ir iekļauta frāze „Mūzika bērniem”. Orfs bija principiāli pret to, lai ierobežotu bērna dzirdi tikai ar klasisko mūziku uz mažora – minora notīm. Viņš gribēja, lai bērns justos, ka mūzika var būt dažāda pēc noskaņojuma, ritma, uztveres.

Bet pagaidām runa gāja tikai par muzikālu uztveri. Tagad ir jāpievērš uzmanība mūzikas izpildījumam. Šeit Orfam arī bija individuālā pieeja. Katrā „Schulwerk”sējumā ir ietvertas nelielas lugas, kuras var izpildīt pat mazie bērni. Tai jābūt īpašai lugai, kuru sapratīs un izjutis mazais mūziķis. Pie tam īpaši tiek ņemts vērā bērna psiholoģiskais attīstības līmenis. Pēc Orfa mūzikai jābūt nesaraujami saistītai ar kustībām un runu, kas ir muzikālais teātris, ja izteikties ar citiem vārdiem. Piemērām, bērni var vienlaicīgi dziedāt, atdarinājot vāverīti, un džinkstēt ar zvaniņu. Muzikālas izglītības metodikā lielā loma ir pedagogam. Ideālā, tas nevar būt autoritārs līderis, kas uzspiež bērniem savas pozīcijas un viedokli par mūziku, bet pasniedzējs – improvizators. Viņš palīdz bērniem iesaistīties mūzikā ar spēļu palīdzību, māca veidot savu mūziku, nevis atkārtot iepriekš dzirdēto. Tas jābūt elementārai bērnu mūzikai, bet pasniedzējam jābūt nevis līderim no kā bērni baidās, bet draugam un palīgam, kuru bērns uztver kā vienlīdzīgo.Jebkurām bērnam patīk spēlēt, dziedāt, dejot. KarlsOrfs iesāka unikālu koncepcijubērnu iemaņu pasniegšanā.Par 50 gadiem šī metodika kļuva populārā starp ārzemju pasniedzējiem.

Vācija, Anglija, ASV, Zviedrija, Dānija, Somija, Portugāle, Japāna, Spānija, Čehija, Koreja, Austrālija, Itālija, Kanāda, Taizeme, Ķīna – valstis, kurās Orfa koncepcija ir saņēmusi pelnītu atzinumu.

Kā mūs atrast

Esiet laipni gaidīti pēc adreses:

Rīga, Stirnu iela 13a

Tālruņi: +371 29168887; +371 27074894 (priekš sms)

E-mail: info@karamelka.lv

Skatīt mapē